Prima pagina · Administrativ Bisericesc · Anunţuri · Diverse · Fotografii · Contact26 Septembrie 2018
Calendar
Protopopiat
Noutăţi-Ştiri
Activitate
Recomandări
Protopop Iconom Stavrofor IOAN CERBU
A văzut lumina zilei la data de 11 decembrie 1954 în comuna Coştei, judeţul Timiş , din părinţii Ioan şi Ana Cerbu. A absolvit pe rând : Şcoala generală clasele I - VIII în Coştei (1961 - 1969 ), Seminarul Teologic din Caransebeş (1971 - 1976 ) apoi Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu ( 1977 – 1981) obţinând titlul de licenţiat în teologie - sesiunea iunie 1981, cu lucrarea Monografia parohiilor Coştei, Sîlha, Păru şi Hezeriş, sub coordonarea preotului prof. dr. Mircea Păcurariu. În perioada septembrie 1976 - iunie 1977 a satisfăcut stagiul militar cu termen redus în oraşul Bistriţa ,jud. Bistriţa — Năsăud.

A fost hirotonit diacon şi apoi preot, cu data de 1 iulie 1982, pe seama parohiei Cliciova din protopopiatul Făget, unde şi-a desfăşurat activitatea pastoral -misionară şi gospodărească până în anul 1989. Începând cu 1 iunie 1989 a fost transferat la cerere în parohia Coştei ( satul natal) din Protopopiatul Lugoj.

A urmat în termenele stabilite cursurile pentru obţinerea gradului de definitivat ( Sibiu 1987 ) şi a celui de promovare ( Caransebeş - 1993), obţinând media 9,71 şi respectiv 9,66.

Realizările au fost multiple în parohia Coştei, pe plan administrativ- bisericesc, economic şi cultural, toate culminând cu finalizarea lucrărilor capitale atât la biserică cât şi la casa parohială în anul 1998, dată la care s-au aniversat 100 de ani de la construirea bisericii, aşezându-se pentru prima data Sfintele moaşte în Prestolul Sfântului Altar în cadrul unei liturghii arhiereşti oficiată de ÎPSS Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului. Cu acest prilej a primit cea mai înaltă distincţie preoţească, aceea de iconom stavrofor.

Începând cu data de 1 martie 2000 a fost numit în funcţia de Protopop Ortodox al Lugojului de către ÎPSS Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului. Pe parcursul celor şapte ani de activitate ca şi conducător al Oficiului protopopesc Lugoj, a căutat să-şi îndeplinească misiunea încredinţată cu seriozitate , conştiinciozitate şi cu dreptate.

Ca şi conducător de Oficiu Parohial, la Parohia Ortodoxă Română, „Adormirea Maicii Domnului”, a reuşit pe parcursul câtorva ani, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, ca împreună cu Consiliul Parohial să realizeze prelungirea pronaosului bisericii cu hramul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, aflat în Cimitirul ortodox din strada Făgetului, iar cea mai mare realizare pe plan administrativ-gospodăresc a fost atât iniţiativa cât şi coordonarea lucrării de restaurare a bisericii „Adormirea Maicii Domnului” lucrare încununată cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Paisie Lugojanu, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.
A participat la diferite întruniri şi simpozioane atât pe plan local cât şi internaţional.